تلفن: 09151085091

ملک برای باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه
10 ماه

باغ نزدیک چشمه قل قلی دارای بنای دوطبقه قدیمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
11 ماه
11 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

یه مورد عالی فروشنده واقعی 800 متر مسطح

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

باغ سند دار نزدیک چشمه قل قلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

باغ نزدیک رود خانه کنار جاده اصلی بعد از چشمه قل قلی

550 تومان / توافقی 550 متر کنار رودخانه و جاده اصلی
550 تومان / توافقی 550 متر کنار رودخانه و جاده اصلی

1270متر باغ میوه مثمر مسطح بعد از چشمه قل قلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲