تلفن: 09151085091

حمید کاشفی

درباره نویسنده

100 ملک توسط حمید کاشفی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا67 متر سند دار با امتیازات کامل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
2 روز
2 روز
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 هفته
2 هفته

خونه قدیمی دارای امتیازات و سند

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
2 ماه
2 ماه

23000 متر باغ با چشمه اب شخصی و استخرو امتیاز برق

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر

ویلا بسیار شیک با مجموعه ابی درارتفاعات زشک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر

سوییت کد 1032

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

سوییت های کد 1031

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
4 ماه
4 ماه

باغ 620 متر با 120 متر بنای اسکلت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر
۱ ۲ ۳ ۹