تلفن: 09151085091

ملک برای جدید

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلای شیک فروشی دارای استخر و جکوزی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 250 متر

310 متر زمین 150 متر خونه ویلایی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 150 متر

ویلا 2000 متری بنا 200 متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
200 متر

ویلا67 متر سند دار با امتیازات کامل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

خونه قدیمی دارای امتیازات با قیمت عالی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه

خونه قدیمی دارای امتیازات و سند

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
4 ماه
4 ماه

23000 متر باغ با چشمه اب شخصی و استخرو امتیاز برق

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر

ویلا بسیار شیک با مجموعه ابی درارتفاعات زشک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر

سوییت کد 1032

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲ ۳ ۸