تلفن: 09151085091

ملک برای جدید

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر

سوییت کد 1032

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

سوییت های کد 1031

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
1 ماه
1 ماه

باغ 620 متر با 120 متر بنای اسکلت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر
3 ماه
3 ماه

سوییت و کافه باغ شیرباد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر

باغ ویلا در بهترین منطقه ییلاقی زشک همراه با بنای قدیمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر

ویلا شیک زمین 250 متر 300 متر بنا در3 طبقه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 300 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 300 متر

سوییت های شیک و vip کد 1030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

900 متر باغ در بهترین منطقه زشک چشمه قل قلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
۱ ۲ ۳ ۷