تلفن: 09151085091

ملک برای اجاره

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

یک طبقه خانه واقع در زشک1008

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

شمس العماره واقع در زشک8 اقای ریاضی کد 1007

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت

سوئیت اجاره با چشم انداز عالی در زشک 1006

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

خانه ویلایی 300 متر واقع در مرکز روستای زشک کد1005

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 تخت 7 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 تخت 7 حمام

خانه ویلایی برای اجاره در زشک کد1004

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 7 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 7 حمام

سوئیت اجاره ای در زشک کد 1003

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

ویلا استخر دار در زشک کد 1002

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا شیک در روستا زشک کد1001

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲ ۳