تلفن: 09151085091

ملک برای باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه
2 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه

23000 متر باغ با چشمه اب شخصی و استخرو امتیاز برق

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
6 ماه
6 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ماه
6 ماه

باغ 620 متر با 120 متر بنای اسکلت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
10 ماه
10 ماه

900 متر باغ در بهترین منطقه زشک چشمه قل قلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
10 ماه
10 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
45 متر
11 ماه
11 ماه

1100 متر باغ با موقعیت عالی نزدیک به بافت و کلیه امکانات

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
11 ماه
11 ماه

900 باغ متر نزدیک به چشمه قلقلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

1700 مترباغ با قیمت عالی با چشم انداز بی نظیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲ ۳