تلفن: 09151085091

ملک برای باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 هفته
4 هفته

380 متر جاده تله کابین

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه

500 متر باغ سند دار دارای بنای قدیمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه

2000 باغ با بنا و امتیازات

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
100 متر
2 ماه
2 ماه

زشک بر گرفته از زواشک (سرزمین چشمه های جوشان)

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه

300 متر باغ با دسترسی راحت به امکانات

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه

دنبال جای دنج و ساکت میگردی بیا بریم

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
5 ماه
5 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 ماه
7 ماه

23000 متر باغ با چشمه اب شخصی و استخرو امتیاز برق

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
9 ماه
9 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

باغ 620 متر با 120 متر بنای اسکلت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲ ۳