تلفن: 09151085091

ملک برای باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

400 متر باغ دارای 50 متر بنا و قابلیت افزایش بنا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
1 ماه
1 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 ماه
1 ماه

باغ 620 متر با 120 متر بنای اسکلت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

900 متر باغ در بهترین منطقه زشک چشمه قل قلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
50 متر
5 ماه
5 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
45 متر
6 ماه
6 ماه

1100 متر باغ با موقعیت عالی نزدیک به بافت و کلیه امکانات

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
6 ماه
6 ماه

900 باغ متر نزدیک به چشمه قلقلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
9 ماه
9 ماه

1700 مترباغ با قیمت عالی با چشم انداز بی نظیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

1100 متر باغ مشجر دارای استخر با چشم انداز بی نظیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
10 ماه
10 ماه

553 متر باغ در زشک نزدیک به عوارضی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
10 ماه
10 ماه

700 متر باغ دارای چشم انداز واقعا بینظیر(فروخته شد )

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 80 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 80 متر
۱ ۲