تلفن: 09151085091

ملک برای باغ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
5 روز
5 روز

1100 متر باغ با موقعیت عالی نزدیک به بافت و کلیه امکانات

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
2 هفته
2 هفته

900 باغ متر نزدیک به چشمه قلقلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 ماه
2 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 ماه
3 ماه

1700 مترباغ با قیمت عالی با چشم انداز بی نظیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

1100 متر باغ مشجر دارای استخر با چشم انداز بی نظیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 ماه
4 ماه

553 متر باغ در زشک نزدیک به عوارضی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه

700 متر باغ دارای چشم انداز واقعا بینظیر(فروخته شد )

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 80 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 80 متر
5 ماه
5 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ماه
6 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 ماه
6 ماه

600 متر نزدیک به جاده اسفالت و سوپر مارکت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 ماه
7 ماه

باغ نزدیک چشمه قل قلی دارای بنای دوطبقه قدیمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 ماه
7 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
۱ ۲