تلفن: 09151085091

ملک برای خانه ویلایی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه ویلایی 400 متری واقع در زشک کد1009

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

سوئیت اجاره با چشم انداز عالی در زشک 1006

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام

خانه ویلایی 300 متر واقع در مرکز روستای زشک کد1005

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 تخت 7 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
7 تخت 7 حمام

خانه ویلایی برای اجاره در زشک کد1004

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 7 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 7 حمام

سوئیت اجاره ای در زشک کد 1003

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام
1,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام
۱ ۲ ۳ ۴