تلفن: 09151085091

ملک برای زمین

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه

300 متر زمین تو بهترین موقعیت با امتیاز اب و برق

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 ماه
5 ماه
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین مسکونی حاشیه جاده دارای بنای قدیمی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

باغ 606 متری واقع در زشک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین 1100متری واقع در زشک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

باغ میوه 1100 متر در بافت روستای حیطه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
400,000,000 تومان / 1000000قیمت هر متر

زمین بعد از چشمه قل قلی واقع در باغات زشک

350,000,000 تومان / 350000قیمت هر متر
350,000,000 تومان / 350000قیمت هر متر

زمین واقع در روستا حیطه علیا زشک

2,000,000,000 تومان / 700 قیمت هر متر
2,000,000,000 تومان / 700 قیمت هر متر

زمین در حیطه علیا زشک

500,000,000 تومان / 700000 قیمت هر متر
500,000,000 تومان / 700000 قیمت هر متر
۱ ۲